Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Σοφοί δε Προσιόντων

        

           Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων,

           σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.

 Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VΙΙΙ, 7Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.

Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,

πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.

Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα

αντιλαμβάνονται. Η ακοή

αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών

ταράττεται. Η μυστική βοή

τούς έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.

Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν

έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.


Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

Δεν υπάρχουν σχόλια: