Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

John Lennon

                                                                         8-12-1980

                                       
                                                      Watching the Wheels


                                       
                                               Woman is the Nigger of the World

Δεν υπάρχουν σχόλια: